Bokföra

Mer om Bokföra

Att bokföra innebär att för boka (anteckna) alla typer av affärstransaktioner. Varje transaktion eller affärshändelse i ett företag som t.ex. inköp, försäljning, lån, återbetalning, m.m. ska tas upp i bokföringen. De transaktioner som ska ingå i bokföringen är alla varor och tjänster som har köpts eller sålts under perioden men det finns även många andra affärs- eller penningmässiga händelser ska bokföras.

De regler som bestämmer hur du får bokföra och hur bokföringen sätts upp av bokföringsnämnden I grund och botten är det ganska enkelt att bokföra.

  • När du bokför ska transaktionerna om möjligt bokföras i datumordning
  • För alla transaktioner ska det finna en verifikation
  • Alla verifikationer ska numreras i löpnummerordning
  • De bokförda verifikationerna ska sparas i 7 år

Tack vare bokföringen kan du skapa underlag för att följa upp hur verksamheten eller företaget går man även ha underlag till Skatteverket, skattedeklarationen och den periodiska sammanställningen. Genom att bokföra kontinuerligt på ett strukturerat sätt går det lätt att i huvudboken ta fram underlag på årsredovisningen och årsbokslutet

Enligt bokföringslagen, BFL 2. kap 2 §, gäller att En juridisk person är bokföringsskyldig, om inte annat anges.

Metoder att bokföra

Metoder att bokföra

Att bokföra kan göras enligt två huvudprinciper, kontantmetoden och fakturametoden. Fakturametoden är obligatorisk för större företag och organisationer men kontantmetoden är enklare och används av många mindre företag.

Oavsett vilken bokföringsmetod eller kontoplan ni använder för att bokföra ska alla transaktioner och affärshändelser bokföras på minst två konton, vanligtvis tre. Detta kallas dubbel bokföring.

Nyttan med Bokföring

Många ställer sig frågan: Varför ska jag bokföra min verksamhet?

Det finns många som har nytta av att du har ordning på din bokföring. Du som företagare kan tack vare bokföringen följa upp hur verksamheten går med hjälp av bokföringen men även banker eller leverantörer kan ge mer förmånliga lånevillkor och betalningstider om du kan visa upp en bra redovisning och tydlig resultaträkning.

Bokföringen ger också stöd när du ska redovisa mons göra en periodisk sammanställning och skattedeklaration. Någon gång kommer även skatteverket före en granskning av din bokföring om det finns minsta indikation på missförhällande i företagets bokföring eller ekonomiska tillstånd

Exempel på bokföring av en faktura

Exempel på bokföring

När ni ska bokföra en faktura beror det på hur fakturan ska bokföras. Om ni bokför enligt fakturametoden ska ni bokföra fakturan två gånger och bokför ni enligt kontantmetoden bokförs fakturan endast en gång.

Historien om att bokföra

Att bokföra har varit intressant för handelsmän och köpmän långt innan de användes för skatteberäkning. Syftet var primärt att ha kolla på sina inkomster och utgifter. Bokföringen var en av anledningarna till att de romerska siffrorna trycktes undan av de arabiska siffersystemet.

Omkring 1500 började man i Italien bokföra varje transaktion två gånger, den så kallade dubbla italienska bokföringen. Ungefär hundra år senare hade den dubbla bokföringen slagit igenom i hela Europa och kommit till Sverige och används än idag.

Fakturan bokförd enligt kontantmetoden

När ni skickar bokför enligt kontantmetoden ska kan en faktura bokföras enligt nedan:

Konto enligt KontoplanDebetKredit
1940 Bankkonto5000.00
2611 Utgående moms1000.00
3041 Försäljning4000.00

Krav på att bokföra

Det finns krav på att bokföra för alla aktiebolag och handelsbolag. Dessutom ska även ekonomiska föreningar och fysiska personer (enskilda individer) som driver någon for av näring också bokföra sina transaktioner.

Vem är ansvarig för bokföringen?

Det är alltid du som ansvarig för företaget som är ansvarig för att bokföringen sköts rätt och riktigt oavsett om du lagt ut uppgiften att bokföra på en bokföringsbyrå eller om ni har en revisionsbyrå som granskar bokföringen. Detta bokföringsansvar kan ni aldrig friskriva er ifrån eller förklara att ni inte kunde någon om bokförning.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter