Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är de tillgångar som används, brukas och innehas i verksamheten. De materiella anläggningstillgångarna kan vara:

  • Materiella
  • Immateriella
  • Finansiella

Materiella anläggningstillgångar

Till materiella anläggningstillgångar räknas inventarier som ska vara förtecknade i ett anläggningsregister. Bäst är om du skriver Helst skriver du löpande in i förteckningen uppgifter om anskaffade och försålda inventarier och avskrivningar på dessa så att saldot i registret alltid stämmer överens med saldot i bokföringen.

Värdet på de materiella anläggningstillgångarna är anskaffningsvärdet med avdrag från årliga avskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell tillgång är en anläggningstillgång vilken har bestående värde för verksamheten utan att vara fysiskt synlig.

Finansiella anläggningstillgångar

Kan vara t.ex. andelar i koncern- eller intresseföretag och lån till delägare och deras närstående samt långfristiga fordringar.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter