Balansräkningen

Balansräkning är till för att visa hur tillgångar och skulder förhåller sig till varandra. En balansräkning ska utfirmas och beräknas och enligt ett i lagen fastlagt sätt. Även hur respektive post i balansräkningen ska beräknas och värderas finns det regler och direktiv om.

Balansräkningen

Det primära syftet med balansräkningen är att säkerställa att ekonomin i företaget är i balans. För att sammanställa en balansräkning är det alla balanskontona som ska summeras den specifika balansdagen. Dessa balanskonton är:

  • Alla tillgångskonton
  • Alla skuldkonton

Till balansräkningen ska även avsättningar inkluderas.

Exempel på balansräkning

Balansräkningen är en snapshot av hur ett företags ekonomiska ställning gällande tillgångar och skulder var vid ett enskilt tillfälle.

TillgångarSkulder
Materiella Tillgångar100 000.00
Immateriella Tillgångar50 000.00
Eget Kapital50 000.00
Banklån80 000.00
Leverantörsskulder20 000.00
Summa150 000.00150 000.00

Balansräkningen och resultaträkningen

Balansräkningen och resultaträkningen

Balansräkningen och resultaträkningen kompletterar bilden över hur ett företag går på ett bra sätt, Dock ger inte resultat- & balansräkningen en fulständigt komplett bild av företaget. Bilden kan behöva kompletteras med eventuella tillgångar som är pantsatta är intecknade. Dessutom kan det finnas flera utfästelser, löften och avtal företaget har avgett som t.ex. borgensförbindelser.

Det som inte finns i balansräkningen och resultaträkningen men är relevant för företagets ekonomisk välbefinnande ska finnas med i årsredovisningen.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter