Bokslut

Ett bokslut är en ekonomisk avslutning en räkenskapsperiod.

Att göra bokslut

Bokslut

För att lyckas göra ett bokslut gäller det att ha ordning på bokföringen och ha förberett bokslutsarbetet. Beroende på typ av företag är det olika saker som behöver förberedas. Lager ska inventeras, och alla olika tillgångar ska värderas och föras bok över.

När ni gör ett bokslut behöver balansräkningen göras klart före resultaträkningen. Därför gör ni föret ett preliminärt bokslut och sedan får posterna i balansräkningen korrigeras. Alla posterna in balansräkningen så som värderingen av tillgångarna beräkning av skulder, eventuella avsättningar måste göras klara innan ni börjar med resultaträkningen.

Bokslutsdispositioner

Längst ner i bokslutet står årets resultat. Företag kan inom vissa lagmässiga gränser påverka utfallet av sitt resultat och därmed bokslut genom att göra bokslutsdispositioner. Detta kan vara t.ex. att lägga större avskrivningar på anläggningstillgångarna än vad egentligen är ekonomiskt motiverat.

Hur de olika posterna i balansräkningen värderas finns det regler om och ett företag får inte påverka resultatet så att de verkar vara för bra eftersom detta kan vilseleda långivare och ägare.

Årsbokslut eller Årsredovisning?

Ett företags redovisning avslutas alltid en någon form av bokslut. Detta bokslut kan antingen kallas årsbokslut eller årsredovisning. Vilken typ av bokslut ett företag ska ta fram beror på företagsform och storleken på företaget.

Det är i Bokföringslagen, BFL, respektiver Årsredovisningslagen, ÅRL som styr bokslutets typ.

Årsredovisning

Bokslutet

Hur en årsredovisning ska se ut av vad som ska finna med att regleras i Årsredovisningslagen och består av:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter
  • Förvaltningsberättelse

Det finns många olika företagsformer som ska ta fram årsredovisning men om en viss företagsform ska ta fram årsredovisningen beror det bland annat på företagets storlek. Aktiebolag, Handelsbolag samt ekonomiska föreningar och stiftelser som uppfyller något av nedanstående villkor ska ta fram en årsredovisning.

  • Företaget har haft minst 50 anställda under de både senaste två åren.
  • Företaget har haft en balansomslutning på minst 40 miljoner kronor under de både senaste två åren.
  • Företaget har haft en nettoomsättning på minst 80 miljoner kronor under de både senaste två åren.

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut ska upprättas av alla företag som inte tar fram en årsredovisning. För alla enskilda firmor och mindre företag räcker det att upprätta ett årsbokslut som innefattar fäljande delar:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter

Periodbokslut

Periodbokslut är ett bokslut som görs för en kortare period under ett räkenskapsår. Stora företag och koncerner gör detta för att tydligare kunna först och kommunicera ut trender och förändringar inom deras verksamhetsområde.

Förenklat årsbokslut

Enskilda firmor som har en omsättning på maximalt 3 miljoner kronor kan lämna ett förenklat årsbokslut. De förenklade bokslutet går att göra ännu enklare genom att det går att fylla i på Skatteverkets e-tjänst. På de elektroniska blanketterna finns fält för balansräkning och resultaträkning men även eget kapital och kostnader.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter