Konton inom bokföring

Utbetalning

Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit.

Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen.

Exempel på tillgångskonton

Nedan finns exempel på tillgångskonton enligt BAS-kontoplaner.

 • 1110 - Byggnader
 • 1225 - Verktyg
 • 1250 - Datorer
 • 1510 - Kundfordringar
 • 1910 - Kassa
 • 1920 - Bank
 • 1940 - Bankonto

Exempel på skuldkonton

Nedan finns exempel på skuldkonton enligt BAS-kontoplaner.

 • 2010 - Eget kapital
 • 2011 - Egna varuttag
 • 2018 - Övriga egna insättningar
 • 2068 - Vinst eller förlust från föregående år
 • 2330 - Checkkredit
 • 2440 - Leverantörsskulder
 • 2510 - Skatteskulder
 • 2610 - Utgående moms
 • 2611 - Utgående moms 25%
 • 2621 - Utgående moms 12%
 • 2631 - Utgående moms 6%
 • 2640 - Ingående moms

Exempel på inkomstkonton

Nedan finns exempel på inkomstkonton enligt BAS-kontoplaner.

Att använda en förenklad kontoplan innebär att antalet konton minskas ned så att t.ex. alla försäljningar kopplas till konto 3000 - Försäljning.

 • 3000 - Försäljning
 • 3040 - Försäljning av tjänster
 • 3041 - Försäljning av tjänster moms 25%
 • 3042 - Försäljning av tjänster moms 12%
 • 3043 - Försäljning av tjänster moms 6%
 • 3050 - Varuförsäljning
 • 3051 - Försäljning varor 25% moms
 • 3052 - Försäljning varor 12% moms
 • 3053 - Försäljning varor 6% moms
 • 3550 - Fakturerade resekostnader
 • 3911 - Hyresintäkter
 • 3921 - Provisionsintäkter

Exempel på utgiftskonton

Nedan finns exempel på utgiftskonton enligt BAS-kontoplaner.

 • 7010 - Löner till kollektivanställda
 • 7210 - Löner till tjänstemän
 • 7220 - Löner till företagsledare
 • 7332 - Bilersättningar, skattepliktiga
 • 7410 - Pensionsförsäkringspremier
 • 7610 - Utbildning
 • 7620 - Sjuk- och hälsovård
 • 7691 - Personalrekrytering
 • 8014 - Koncernbidrag
 • 8311 - Ränteintäkter från bank
 • 8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder
 • 8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder
 • 8421- Räntekostnader till kreditinstitut
 • 8990 - Resultat
 • 8999 - Årets resultat
 • 7010 - Löner till kollektivanställda
 • 7210 - Löner till tjänstemän
 • 7220 - Löner till företagsledare
 • 7332 - Bilersättningar, skattepliktiga
 • 7410 - Pensionsförsäkringspremier
 • 7610 - Utbildning
 • 7620 - Sjuk- och hälsovård
 • 7691 - Personalrekrytering
 • 8014 - Koncernbidrag
 • 8311 - Ränteintäkter från bank
 • 8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder
 • 8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder
 • 8421- Räntekostnader till kreditinstitut
 • 8990 - Resultat
 • 8999 - Årets resultat

Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter