Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är som det låter, de tillgångarna som omsätts regelbundet. Omsättningstillgångarna delas i i fyra huvudgrupper:

Omsättningstillgångar
  • Varulager
  • Kassa och bank
  • Kortfristiga fordringar
  • Kundfordringar

Varulager

Varulager

Till omsättningstillgångarna varulager hör t.ex. råvaror och handelsvaror. I balansräkningen

I tillgången varulagret ska omställningstillgångar tas upp som avses användas vid försäljning eller tillverkning i företag. De tillgångarna som ska tas upp i balansräkningen ör de varor som finns i företagets ägo på balansdagen och tillverkats inom företaget eller köpts in.

För att beräkna lagrets storlek ska en fysisk inventering utföras om inte att titta på lagersaldo i något elektroniskt affärssystem eller lagerhanteringssystem.

Värdet på respektive vara i varulagret ska normalt värderas till anskaffningsvärdet. Dock om försäljningsvärdet har blivit lägra än anskaffningsvärdet ska dessa varor i varulagret beräknas på försäljningsvärdet.

Kassa och bank

Kassa & bank är alla de likvida medel som ni i företaget har tillgång till vid balansdagen. Det som ska användas till balansräkningen är handkassan, alla banktillgångar och tillgångar på olika giro.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar är fordringar på annan part som normalt ska betalas inom ett år efter balansdagen. En skattefordran kan dock vara mer än ett efter balansdagen.

Kundfordringar

I kundfordringar ingår alla era utgående fakturor som ännu inte är bokförda som betalda. Eventuella befarade kreditförluster ska också avräknas från kundfordringar.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter