A--0A-IN - IL - U2-0

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är som det låter, de tillgångarna som omsätts regelbundet. Omsättningstillgångarna delas i i fyra huvudgrupper:

Omsättningstillgångar
  • Varulager
  • Kassa och bank
  • Kortfristiga fordringar
  • Kundfordringar
H-IN - IL - U2-1

Varulager

Varulager

Till omsättningstillgångarna varulager hör t.ex. råvaror och handelsvaror. I balansräkningen

I tillgången varulagret ska omställningstillgångar tas upp som avses användas vid försäljning eller tillverkning i företag. De tillgångarna som ska tas upp i balansräkningen ör de varor som finns i företagets ägo på balansdagen och tillverkats inom företaget eller köpts in.

För att beräkna lagrets storlek ska en fysisk inventering utföras om inte att titta på lagersaldo i något elektroniskt affärssystem eller lagerhanteringssystem.

Värdet på respektive vara i varulagret ska normalt värderas till anskaffningsvärdet. Dock om försäljningsvärdet har blivit lägra än anskaffningsvärdet ska dessa varor i varulagret beräknas på försäljningsvärdet.

Kassa och bank

Kassa & bank är alla de likvida medel som ni i företaget har tillgång till vid balansdagen. Det som ska användas till balansräkningen är handkassan, alla banktillgångar och tillgångar på olika giro.

H-IN - IL - U2-2

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar är fordringar på annan part som normalt ska betalas inom ett år efter balansdagen. En skattefordran kan dock vara mer än ett efter balansdagen.

Kundfordringar

I kundfordringar ingår alla era utgående fakturor som ännu inte är bokförda som betalda. Eventuella befarade kreditförluster ska också avräknas från kundfordringar.

H-IN - IL - U2-3

Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter