Periodisk sammanställning

Periodisering

Periodisk sammanställning är en redovisning som ska lämnas in till Skatteverket månadsvis eller kvartalsvis. Den periodiska sammanställningen består av alla de företag som du sålt momsfritt till inom EU.

I den periodiska sammanställningen ska det finnas alla företags momsregistreringsnummer finns med samt beloppet ni sålt för om företagens säte finns i den Europeiska Unionen. För varje företag räcker det med en summering av den momsfria summan som ni sålt för. Alla dessa försäljningar ska sedan rapporteras till skatteverket varje månad eller varje kvartal beroende på vilken typ av företag ni är.

Vilka varor och tjänster ska räknas in i den periodiska sammanställningen?

I den till Skatteverket inrapporterade periodiska sammanställningen ska alla varor och alla tjänster, oaktat art, som köparen in EU önskar ha momsfritt. I den periodiska sammanställningen ska inte försäljning till Norge räknas med. För att ni ska kunna rapportera in detta till en periodisk sammanställning krävs det att köparen lämnat sitt VAT-nummer och att ni angett detta nummer på er faktura till köpare.

Köparen Uppgifter gällande momsdeklaration

Köparen av de varor som ni säljer momsfritt ska deklareras i köparens hemland och betalas moms på dessa. Det Skatteverket gör med de uppgifter som ni lämnat, är att skicka de till respektive lands skattemyndighet så att de kan säkerställa att köparen betalat in moms motsvarande de som ni redovisat i er periodiska sammanställning.

Lämna in den periodiska sammanställningen

Det finns flera sätt som ni kan lämna i er periodiska sammanställning till Skatteverket:

 • Elektronisk via e-tjänsten Periodisk sammanställning hos Skatteverket
 • Elektronisk via tjänsten filöverföring hos Skatteverket
 • På papper via blanketten SKV 5740 som inte går att hämta via nätet utan måste beställas hos Skatteverket.

För de olika e-tjänsterna hos Skatteverket krävs att ni har en e-legitimation samt föranmält vilka tjänster ni vill använda elektroniskt.

Hur ofta ska periodisk sammanställning ske?

Hur ofta ska periodisk sammanställning ske?

Den periodiska sammanställningen ska lämnas in månadsvis eller kvartalsvis. Många företag tar hjälp med deklaration och periodisk sammanställning från redovisningsbyrårer. Det vanligast är att ha månadsvis periodisk sammanställning men ni som företag kan också lämna den periodiska sammanställningen en gång i kvartalet om ni uppfyller kraven nedan:

 • Ni säljer varor eller tjänster för mindre än 500 000 kr exkl. moms varje kvartal för något av de senaste 4 kvartalen. (fram till 2011 var beloppet det dubbla)

Om beloppet överstiger 500 000 kr ska månadsvis periodisk sammanställning lämnas nästkommande 12 månaderna. Ni har också möjligheter att fram till dessa att ni ansöker om ett byte till kvartalsvis sammanställning vilket ni kan göra efter 12 månader när inget kvartal legat över 500 000 kr momsfri försäljning till utlandet.

För den periodiska sammanställningen gäller grundprincipen om ni inte ansökt om annat:

 • Endast momsfri försäljning av varor - Periodisk sammanställning varje månad
 • Endast momsfri försäljning av tjänster - Periodisk sammanställning varje kvartal
 • Momsfri försäljning av varor & tjänster - Periodisk sammanställning varje månad

Byta period för den periodiska sammanställningen

Byta period för den periodiska sammanställningen

Om ni vill byta period för den periodiska sammanställningen kan ni göra detta på följande sätt:

Tidpunkter för periodisk sammanställning

Ifall du har tänkt lämna i den periodiska sammanställningen via papper är det den 20:e i varje månad in skall göra detta. Om ni istället lämnar den elektroniskt kan ni vänta till den 25:e i månaden.

Kom ihåg att lämna den periodiska sammanställningen i senast ovanstående datum för att undvika 1000 kr i förseningsavgift.

Datum för den Periodiska Sammanställningen

Skattedeklaration & Periodisk Sammanställning

Den periodiska sammanställningen ska lämnas in samma datum varje efterföljande månad till Skatteverket oavsett om ni har månadsvis eller kvartalsvis sammanställning. De datum som gäller är den 20:e varje månad i fall ni redovisar på papper och den 25:e om ni redovisar elektroniskt. Datumen gäller för den tidpunkt Skatteverket ska ha era handlingar hos sig.

Kvartalsvis periodisk sammanställning

Om ni har kvartalsvis periodisk sammanställning ska ni inte lämna in någon sammanställning denna månad. Det är i januari, april, juli och oktober ni ska lämna in den senast den 20:e för kvartalet innan.

Månadsvis periodisk sammanställning

Ifall ni ska lämna in den periodiska sammanställningen varje månad bör ni ta fram bra rutiner för att effektivisera arbetet.

Ifall ni lämnar in den periodiska sammanställningen månadsvis har ni 18 dagar på er till den 2/12 att lämna in den på papper för att undvika förseningsavgift. Ifall ni har periodisk sammanställning varje månad är det viktigt att i har effektiva rutiner för arbete, det tjänar ni på i längden. Ett sätt att göra det effektivare är att använda Skatteverkets elektroniska tjänst som fungerar minst lika enkelt som papper men ni behöver inte skicka in något. Ni har 23 dagar på er att lämna in den periodiska sammanställningen om ni använder e-tjänsten för att undvika bötesbelopp.

Vad händer om den periodiska sammanställningen kommer in för sent?

I fall den periodiska sammanställningen lämnas i senare till skatteverken än den 20:e för pappersinlämning eller den 25:e för elektronisk inlämning kan skatteverket ta en förseningsavgift på 1000 kronor.

Mer att läsa om den Periodiska Sammanställningen

På nedanstående länkar finns det mycket mer att läsa om den periodiska sammanställningen.

Hjälp med Periodisk Sammanställning

Hjälp med Periodisk Sammanställning

De flesta mindre företagen tar hjälp vid deklaration eller periodisk sammanställning av en redovisningsbyrå för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Ett bra sätt att få hjälp med ekonomin är att även låta redovisningsbyrån får i uppgift att belåna fakturorna enligt vissa premisser vilket kan ge er betydligt bättre kassaflöde eftersom ni inte vänta så lång tid innan ni får betalningen. Tänk på att det också går att utföra factoring på utländska fakturor s.k. exportfactoring, både fakturabelåning eller fakturaköp.


Checklista för periodisk sammanställning

Periodisering

Det är lätt att glömma av den periodiska sammanställningen, framförallt om ni lämnar den var tredje månad. Om ni glömmer och lämnar den periodiska sammanställningen för sent eller lämnar en felaktigt ifylld periodisk sammanställning kan ni få betala en förseningsavgift på 1000 kr vilket är onödigt eftersom det inte blir lättare att vänta.

Därför bör ni kontrollera ett antal saker för att ni inte behöver böta:

Ett tips för mindre företag är att ta hjälp med bokföringen av redovisningskonsulter.

Vilka krav gäller vid periodisk sammanställning?

Vilka krav gäller vid periodisk sammanställning?

För att ni ska kunna fylla i den periodiska sammanställningen krävs det att antal saker.

 • Tjänst eller varan har fakturerats
 • Köparen är beskattningsbar
 • Ni som säljare har ert säte i Sverige
 • Fakturan innehåller alla uppgifter som köparens namn, deras utländska momsregistreringsnummer, ert momsregistreringsnummer
 • Fakturan är ställd utan moms om detta är korrekt

Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter