Projektplanering

Projektplanering

Projektplanering är mycket viktig och central del i projektstyrningen av ett projekt. Det är projektledarens eller projektberedarens roll att genomföra projektplaneringen så grundligt som möjligt. En förutsättning att det planerade projektet ska gå som det är tänkt och så bra som möjligt är just att projektplaneringen har varit lyckad. Projektplaneringar är den viktigaste delen för alla projekt.

Ingående delar i projektplaneringen

När projektledaren ska projektplanera finns det fler delar i planering av projektet som bör ingå. Beroende på vilken projektmodell som används kan projektplaneringen genomföra på olika sätt och inkludera olika delar. De delar som alltid ska inkluderas i projektplaneringarna oavsett projektstyrningsmodell eller projekt är:

 • Definera vad som ingår i projektet
 • Ta fram vilka olika arbetspaket som ska ingå i projektet som behöver projektplaneras
 • Planera in leveranser till och från projektet.
 • Definiera ingående delar och leverabler för varje arbetspaket i projektet
 • Planera vilka resurser så som personella, utrustningsmässiga och ekonomiska som krävs för varje del i projektet
 • Säkerställa med projektets styrgrupp att planerade leverabler är vad som förväntas av projektet
 • Resurssäkra och allokera projektets alla behövda resurser

Verktyg för att projektplanera

Det finns många olika verktyg och projektstöd som användas vid projektplaneringen. De flesta projektstyrningsmodeller försöker använda s.k. Gantt-diagram för att visa på hur de olika arbetspaketen hänger samman över tiden.

De är viktigt att de projektverktyg som ett samma projekt eller företag använder är bra integrerade med varandra. Projektplaneringens delar som vara kopplade så att:

Verktyg för att projektplanera
 • Personal som ska kopplas in i projektplaneringen från företagets lista över medarbetare och respektive person tillgängliga resurser ska finns definierade där.
 • När personalen ska tidrapportera sak tilldelade aktiviteter enligt projektplaneringen komma upp som aktivitet för personen.
 • Personalen ska vid tid rapporteringen se tilldelad tid, upparbetad tid, återstående tid och vilka uppgifter som kvarstår.
 • Om projektplaneringen ändras ska alla berörda personer få en automatisk notifiering om detta.

Projekt upplagda i projektplaneringen är också kopplade till beslutsstödet/ rapportverktyget där det går att vända och vrida på all projektinformation och skapa nya rapporter på en bråkdel av den tid det skulle ta i t ex Excel.

Projektmodeller

Projektmodeller

En av de mest använda projekt­styrnings­modellerna i Sverige, Praktisk ProjektStyrning, PPS ingår projektplaneringen som en väsentlig del i BP1-BP3 (beslutspunkt). Även för de andra stora projektmodeller, t.ex. som PROPS som Ericsson utvecklat eller Wenells projektmodell lägger stor vikt vid projektplaneringen.

Hjälp med projektplanering och projektledning

Hjälp med projektplanering och projektledning

Det finns många företag som erbjuder expertstöd med projektplanering och projektstyrning. Detta företag består ofta av mycket rutinerade projektledare som har storvana att projektplanera och leda projekt.

Ni kan som företag anlita dessa projektexperter då ni saknar brist på erfarna projektledare men ofta kan det också vara en bra injektion för den egna organisationen att få in en expert på projektplanering som många kan lära sig mycket av.

Efter projektplaneringen

När projektplaneringen är genomförd är det bara att genomföra projektet vilket blir enkelt om projektplaneringen är bra utförd. Tyvärr kan man inte förutse alla omvärldsfaktorer så projektet behöver ofta planeras om flera gånger under genomförandet.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter